PLAATS(63): Goetlijfstraat

Elke week bespreekt Marcel Verreck in Den Haag Centraal heden en verleden van een bijzondere Haagse plek.

Je kijkt ’s ochtends in de spiegel en je troost jezelf door hardop te zeggen: ‘Perfectie is saai.’ Toch is dat verlangen naar volmaaktheid in menig mensenleven de drijvende kracht. Vorige week schreef ik in deze krant een artikel over het Zeeheldenkwartier. Daarin maakte ik een grapje over de kromming in de Hugo de Grootstraat, die zich slecht verhield tot de voornaamste interesse van de boekenkistgeleerde: het recht. Om even enorm geleerd te lijken probeerde ik De Groots principe van de vrije zee in het latijn op te schrijven. Dat ging mis: het is Mare Liberum en niet Mare Librum. Atheneummannetje.
In hetzelfde stuk liet ik Osho (voorheen Bhagwan) navolgen in een nieuw pand op de plek waar zich ooit bioskoop Olympia (godzijdank goed geschreven) bevond. Maar volgens mij zit in dat nieuwe pand een instelling waar je ‘bikram yoga’ kan beoefenen. Het kan zijn dat deze masochistische lichaamsoefening aan Osho gelieerd is, maar van zo’n mogelijke fout begin ik enorm te zweten. Dat is trouwens niet ongebruikelijk bij bikram yoga.
Voorts schreef ik over een cupcakewinkel, maar bij een rondje door het Zeeheldenkwartier (na sluiting van de krant) trof ik dit ongebruikelijke zaakje, in tegenstelling tot op Google Maps, niet aan. Wel was er een spulletjeswinkel, waar ik enige theekopjes in de etalage zag staan. Misschien dat de cupcake-activiteiten zich in het achterhuis afspelen, ik had mij natuurlijk van de ware situatie moeten vergewissen.
Ingezonden brieven heb ik vooralsnog niet doorgestuurd gekregen, maar de gelijkhebber heeft een lange adem. Ik beken hier alvast schuld, dat bespaart de opgewonden lezer wellicht een hoop moeite. Zelf kan ik mij, bij de vele stompzinnige slordigheden die lees, hoor en zie in onze media, vaak ternauwernood bedwingen.
In het omgaan met de eigen onvolkomenheid ligt wel een van de sleutels tot een gelukkig leven. Het streven naar perfectie, nog altijd zeer in de mode, is daarbij een bruikbaar middel. Ook hier is de balans tussen toewijding en maniakaliteit essentieel. Maar ook die tussen prestatiedrang en verzoening met de imperfectie. Dat laatste is onvermijdelijk, de begeleidende glimlach zal bevrijdend zijn.
Neem nou de Goetlijfstraat in Benoordenhout, rustig gelegen nabij Park Arendsdorp, prachtig stukje Den Haag. De naam is toepasselijk voor het onderwerp van deze column, de perfectie, en de spelling is kenmerkend voor de strekking van dit verhaal.