PLAATS (132): Houtrustkerk

Elke week bespreekt Marcel Verreck in Den Haag Centraal heden en verleden van een bijzondere Haagse plek.

Aanstaande zondag ga ik weer eens naar de kerk. Daarmee zal ik de onttakeling van Kerkelijk Nederland niet kunnen stuiten, onlangs verscheen daarover het zoveelste sombere rapport. Ooit bracht ik veel tijd door in de kerk. De activiteiten liepen uiteen van vroom tot tamelijk werelds: in de discokelder onder de Zorgvlietkerk praktiseerden we de evolutieleer. Toch heb ook ik inmiddels het punt bereikt waarop ik vaker om toeristische dan religieuze redenen een kerk bezoek. Om maar te zwijgen van alle manifestaties in herbestemde kerken, waarbij nu praktijken plaatsvinden waar in een eerdere levensfase van het gebouw streng voor werd gewaarschuwd. Tja, andere goden dingen nu eenmaal naar de gunsten van de moderne consument. Menige woning getuigt daarvan: waar vroeger een crucifix hing is de muur nu behangen met een lcd-scherm.
Ook mijn kerkgang op 17 april is niet direct religieus gemotiveerd. Om 12.00 begint een muziekuitvoering, godbetert één waaraan ik zelf meedoe. Mijn dorpje, de Bomenbuurt, bestaat dit jaar een eeuw, en dat wordt gevierd. Marieke Stoel, muzikaal opperhoofd van de Houtrustkerk heeft een vocaal ensemble samengesteld dat een mooi liederenprogramma brengt. Er zal gezongen worden over… bomen.
Op verzoek maakte ik een buurtlied voor het volk (of: een volkslied voor de buurt) en zal dat ter plekke vertolken. Er is ruimte voor samenzang, het refrein schijnt aanstekelijk te zijn en muzikaal goed te behappen. De tekst mag ook geen probleem vormen: ‘Onder de bomen/daar is het fijn/onder de bomen/daar moet je zijn.’ Want zo is het wel, ik woon in een topbuurt.
Later die middag, vanaf 16.00 uur, zal het lied in een geseculariseerde omgeving, te weten Theater Dakota, nogmaals worden uitgevoerd. Met omlijstend programma, vol fijne vocale gasten, scherts en het semi-illegale Haags Boekenballetje.
Onze inzet is dat het Bomenbuurtlied de komende tijd (en de rest van dit millennium) door onze straatjes en over onze pleintjes zal schallen. Want wat is er mooier dan samen zingen? Samen wandelen misschien. Op 7 en 8 mei worden ook in de Bomenbuurt diverse versies van Jane’s Walk gehouden. Dit wereldwijde fenomeen is genoemd naar ‘urbaniste’ Jane Jacobs. Het zijn thematische wandelingen waarbij buurtgenoten nader tot elkaar komen. Want kerkgang of niet, de mens blijft een gemeenschapswezen. Samen zingen en wandelen, zo vier je dat je een buurt bent! Vanzelfsprekend zijn ook buitenbuurtse belangstellenden van harte welkom.